Uklidové služby - vytírání podlahy

Slovenská organizačná zložka ESSAT CZ s radom nových klientov

Dĺžka čítania: 1 min., 27 sec.

ESSAT CZ, organizačná zložka, dcérska spoločnosť HPF CleanCat, rozšírila svoje pole pôsobnosti už takmer na celé Slovensko. Tento úspech, ktorý je plne v súlade s aktuálnou obchodnou stratégiou materské spoločnosti, dokazuje kvalitu, komplexnosť a profesionalitu poskytovaných upratovacích a ďalších súvisiacich služieb. Noví klienti pritom reprezentujú najrôznejšie priemyselné odvetvia – od strojárstva, cez potravinárstvo až napríklad po chemický priemysel.

ESSAT CZ, organizačná zložka, dcérska spoločnosť HPF CleanCat, rozšírila svoje pole pôsobnosti už takmer na celé Slovensko. Tento úspech, ktorý je plne v súlade s aktuálnou obchodnou stratégiou materské spoločnosti, dokazuje kvalitu, komplexnosť a profesionalitu poskytovaných upratovacích a ďalších súvisiacich služieb. Noví klienti pritom reprezentujú najrôznejšie priemyselné odvetvia – od strojárstva, cez potravinárstvo až napríklad po chemický priemysel.

Okrem oblasti automobilového priemyslu, kde ESSAT CZ, organizačná zložka, úspešne pôsobí už niekoľko rokov v spoločnosti Continental Zvolen, novo pribudli aj firmy z ďalších odborov. Konkrétne ide napríklad o trenčiansku strojársku spoločnosť Konštrukta, v ktorej okrem bežných upratovacích služieb ESSAT CZ, organizačná zložka, zabezpečuje aj ďalšie pravidelné špecializované upratovacie práce, akou je čistenie zvarovne.  

Pravidelné upratovanie zabezpečuje ESSAT CZ, organizačná zložka, aj pre bratislavskú spoločnosť Istrochem Reality, ktorá patrí do holdingu AGROFERT, a má na starosti kompletné zabezpečenie najrôznejších podporných služieb pre Duslo – jeden z najstarších chemických podnikov na Slovensku. 

 

Archiv novinek