SK
CZ EN

Špeciálne služby

Využite celý rad ďalších špecializovaných a doplnkových prác, ktoré súvisia alebo vyplývajú z prevádzkovanej činnosti.

Čo ponúkame

Umývanie presklených plôch

Umývanie presklených plôch

Hĺbkové strojové čistenie

Hĺbkové strojové čistenie

Výškové upratovacie práce

Výškové upratovacie práce

Popis služby

  • Odsávanie prachu zo vzduchotechniky, čistenie výťahových šácht a svetlíkov, umývanie okien atď.
Doplnkové služby

Doplnkové služby

Popis služby

  • Odstránenie nánosov olejov a mazív, prachu a prevádzkových kvapalín, polymerizácia podláh, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia atď.